Korrosionsbeskyttelse med affugtning
er ofte billigere end opvarmning af dit lager »
Hver dag trækker du 12.869 liter luft ind i dine lunger!
Se her hvordan en luftrenser hjælper dig »
Befugtning reducerer overlevelsen af
COVID-19 virus betragteligt »
Ring og tal med en af vore fugtspecialister
om be- eller affugtning »
Vore OZON-generatorer nedbryder Coronavirus
i luft og på overflader »
43 999 888

REFERENCER

Slots- og Kulturstyrelsen bruger bl.a. vore befugtere og affugtere til beskyttelse af vor kulturarv på Rosenborg Slot, Amalienborg Slot samt mange museer m.v.
Hos DLG sørger vi for det korrekte indeklima på kontorerne. Ved hjælp af Fujitsu klimanlæg holdes temperaturerne i kontorerne på et behageligt niveau.
Læs flere referencer her »
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Partikelfiltre gavner sundheden

Partikelfiltre i boliger gavner sundheden
Allerede efter to døgn med partikelfiltre i ældre menneskers lejligheder kan man se forbedring af elasticiteten i deres blodårer. Og netop denne elasticitet spiller en væsentlig rolle for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper.
Det viser et forskningsprojekt, som seniorforsker Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har gennemført sammen med en række andre forskere. Undersøgelsen skulle vise, om det havde en effekt på sundhedstilstanden hos ældre personer, hvis de i dagligdagen i deres bolig blev fri for at indånde trafikos og andre partikelforureninger, der kommer både udefra og indefra.
Undersøgelsen blev gennemført hos 41 raske ikke-rygende personer over 60 år, som bor nær en trafikeret vej. De blev bedt om at have en almindelig adfærd i deres bolig over en periode på en uge, hvor man henholdsvis indsatte og fjernede filtrene. Personerne var ikke klar over, hvornår filtrene var slået til eller fra, og de vidste derfor ikke, om de indåndede renset luft eller den normale, partikelfyldte luft.
"Vores undersøgelse viste, at i de perioder hvor partikelfiltrene var slået til i lejlighederne, kunne man i efterfølgende prøver konstatere, at der var sket en forbedring af elasticiteten af beboernes blodårer. Og den positive virkning indtraf allerede efter to døgn med renset luft", siger Lars Gunnarsen.
     
Udendørs partikelforurening årsag til dødsfald
Tidligere undersøgelser har vist, at udendørs forurening med partikler kan føre til en overhyppighed af en række sygdomme som lungekræft, kredsløbssygdomme og forværring af luftvejssygdomme. Det antages derfor, at flere tusinde danskere hvert år dør på grund af den udendørs partikelforurening. 
 "Vi opholder os dog 90 pct. af vores tid indendørs, og vi ved også, at partikelforureningen i boliger i høj grad skyldes trafikerede veje nær boligen, Men partikelforureningen kan dog også komme fra aktiviteter inde i boligen. Så undersøgelsens resultater er et væsentligt bidrag til at kunne forbedre indeklimaet i vores boliger", siger Lars Gunnarsen. 
Indre kilder til partikelforurening kan bl.a. være tændte stearinlys, madlavning og ikke mindst fra tobaksrøg. I nogle tilfælde giver de indre kilder anledning til forureningsniveauer, der ligger langt over de udendørs niveauer ved meget forurenede gader. Men til forskel fra trafikken optræder de indendørs forureningskilder sædvanligvis kun i perioder. Her kan vi altså selv gøre en indsats for at mindske forureningen.
Læs mere om resultaterne af undersøgelsen på sbi.dk
 Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Lars Gunnarsen.  
Fakta:
Undersøgelsen er et samarbejde mellem forskere fra Afdeling for Miljø og Sundhed ved Københavns Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut ved Ålborg Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet, Gøteborg Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Uppsala Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Indeklimaforbedringen bestod i, at partikelfiltre blev monteret i soveværelse og dagligstue i undersøgelsens små lejligheder og i de store tillige i spisestuen. Filtrene recirkulerede en større mængde luft end lejlighedernes normale luftskifte og fjernede både indefra og udefra kommende partikler.
Det gavner beboernes sundhed, hvis man i deres lejligheder opsætter partikelfiltre, der fjerner forureninger fra både udendørs kilder, som trafikerede veje, og indendørs kilder, som madlavning og stearinlys. En undersøgelse viser, at allerede efter to døgn med partikelfiltre indtræffer en markant forbedring.
Læs mere om 'Sundhedseffekter af partikelforurening i indeluften'
Kontakt: Lars Gunnarsen
Redigeret af Pia Dyregaard
Forskningsudgivelse
Sundhedseffekter af partikelforurening i indeluften
I forskningsprojektet er undersøgt mulighederne for reduktion af partikler i boligluften og eventuelle sundhedsfremmende effekter heraf. Det er vist, at udendørs forurening med partikler kan forårsage overhyppighed af en række sygdomme som lungekræft, kredsløbssygdomme og forværring af luftvejssygdomme. Effekterne har en størrelse, så det kan antages, at partikelforurening forårsager flere tusinde dødsfald i Danmark om året. Mennesker opholder sig dog indendørs i ca. 90% af tiden og der er begrænset viden om kilder og forureningsniveauer i bygninger.
Partikelforureningen i boliger skyldes primært trafik nær boligen og indvendige kilder særligt i forbindelse med forbrænding eller overflader med høje temperaturer. Niveauerne inde er ofte over niveauerne ved meget forurenede gader.
Undersøgelsen er gennemført i ældre menneskers boliger. Eksponeringsforskellene fra det normale til meget ren luft blev opnået ved at fjerne eller indsætte filtre i små recirkulerende enheder, der blev opsat i boligerne. Derved kunne opnås store eksponeringskontraster uden behov for at manipulere beboernes adfærd og trafikken.
Undersøgelsen viste, at afslapning af blodårer, som er vigtig for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper, bliver bedre hos ældre mennesker, når man fjerner partikler fra luften i deres lejlighed.
Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med lægelig ekspertise fra Københavns Universitet .
Forskningsresultaterne fremgår af artiklen:
Bräuner, E.V., Forchhammer, L., Møller, P., Barregard, L., Gunnarsen, L., Afshari, A., Wåhlin, P., Glasius, M., Dragsted, L.O., Basu, S., Raaschou-Nielsen, O., & Loft, S. (2008). Indoor particles affect vascular function in the aged: An air filtration-based intervention study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 177, 419-425.
Se pressemeddelelsen: 'Partikelfiltre i boliger gavner sundheden' (17.02. 2009).
Kontakt:: Lars Gunnarsen, Alireza Afshari, Elvira Vaclavik Bräuner, Lykke Forchhammer, Peter Møller, Lars Barregard, Peter Wählin, Marianne Glasius, Lars Ove Dragsted, Samar Basu, Ole Raaschou-Nielsen og Steffen Loft.

Statens Byggeforskningsinstitut
Dr. Neergaards Vej 15
DK - 2970 Hørsholm
T +45 45 86 55 33
F +45 45 86 75 35
EAN 5798000019034
CVR 29102384
sbi@sbi.dk

FÅ ET GRATIS
KONSULENTBESØG/TILBUD

Tilmelding til gratis kursus:
 
Ønsker gratis konsulentbesøg
 
Ønsker uforpligtende tilbud
 
Ønsker Nyhedsbreve tilsendt 4 - 5 gang per år.
 
Dit Navn:
*
Firmanavn:
*
Firmaadresse:
*
Postnr + By:
*
Telefon:
*
Din email:
*
Interesse:
*
Besked:
 

Nyhedsbrev?

Bliv informeret når vi har en nyhed
Måske 5 - 6 gange om året.

Kursus i befugtning- og affugtningsanlæg

Kurset giver en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved de kendte befugtnings- og affugtningstyper.

Læs mere om her »

Hent Brochurer her:

IQAir Brochure (eng) (3.1 Mb)
IQAir effektivitet (eng) (10.2 Mb)
Referenceliste (1.7 Mb)
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Anderberg Klima A/S - Teglværksvej 8B - 4200 Slagelse - ISO9001:2015 - Telefon: +45 43 999 888 - CVR-nr: 26 74 73 68 - Alle priser er inkl. 25% moms